Главная » Обязательный экземпляр » Ответственность за нарушение порядка рассылки ОБЭ

Ответственность за нарушение порядка рассылки ОБЭ

Правовой акт

Извлечение

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях

 

Статья 22.9. Hарушение законодательства о печати и других средствах массовой информации

 

Нарушение установленного порядка рассылки обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий, распространения эротических изданий, опубликования средством массовой информации опровержения, а равно незаконное изготовление и (или) распространение продукции средств массовой информации –

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.

Статья 22.14. Нарушение установленного порядка рассылки обязательных бесплатных экземпляров документов

 

Нарушение установленного порядка рассылки обязательных бесплатных экземпляров документов, не относящихся к периодическим печатным изданиям, –

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.

 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 29 снежня 2012 г. № 8-З “Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь”

 

 

 

Артыкул 32. Прыпыненне дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі

1. Дзеянне пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі можа прыпыняцца Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь на тэрмін да трох месяцаў у выпадку, калі:

выдавец, вытворца і распаўсюджвальнік у тэрмін, прадугледжаны пунктам 3 артыкула 28 гэтага Закона, не паведамілі ў Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь аб змяненні звестак, якія падлягаюць уключэнню ў Дзяржаўны рэестр выдаўцоў, вытворцаў і распаўсюджвальнікаў і пералік якіх зацвярджаецца Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь;

выдавец выпусціў у свет друкаваныя выданні без выхадных звестак або з недакладнымі і (або) няпоўнымі выхаднымі звесткамі;

выдавец або вытворца не выканалі парадак рассылкі абавязковага бясплатнага экзэмпляра друкаваных выданняў;

вытворца вырабіў друкаваныя выданні без афармлення тэхнічнай дакументацыі, якая дазваляе вызначыць від і тыраж друкаваных выданняў;

вытворца вырабіў друкаваныя выданні, якія не адпавядаюць тэхнічным нарматыўным прававым актам у сферы выдавецкай справы;

у судовым парадку ўстаноўлены факт парушэння выдаўцом, вытворцам і распаўсюджвальнікам заканадаўства аб аўтарскім праве і сумежных правах.